Archív dokumentů

Plán realizace Dlouhodobého záměru  FVT 2016-2020 pro rok 2019

Plán realizace Dlouhodobého záměru  FVT 2016-2020 pro rok 2020

Dlouhodobý záměr FVT 2016-2020 

Výroční zpráva FVT za rok 2020​ 

Výroční zpráva FVT za rok 2019​ 

Výroční zpráva FVT za rok 2018​ 

Plán realizace Dlouhodobého záměru  FVT 2016-2020 pro rok 2018

Zaměření hlavního úsilí FVT a kateder na rok 2018

Výroční zpráva FVT za rok 2017​

Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2017 

Směrnice děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na Fakultě vojenských technologií pro uchazeče, který studuje jiný studijní program, případně žádá o studium jiného oboru stejného studijního programu

 Vyhlášení Studentské grantové soutěže FVT 2017 

Výsledky Studentské grantové soutěže FVT 2017

Výroční zpráva FVT za rok 2016​ 

Výroční zpráva FVT za ​rok 2015

Výroční zpráva FVT za ​rok 2014 

Výroční zpráva FVT za rok 2013 

Výroční zpráva FVT za rok 2012

Kompletní výroční zpráva FVT za rok 2011 

Kompletní výroční zpráva za rok 2010

Dlouhodobý záměr FVT 2011-2015 

Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2016 

Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2015 ​

Aktualizace dlouhodobého záměru FVT pro rok 2011​

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2009 

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2008

Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2007 

Kompletní výroční zpráva za rok 2009

Přílohy k výroční zprávě za rok 2009

Kompletní výroční zpráva za rok 2008

Přílohy k výroční zprávě za rok 2008

Kompletní výroční zpráva za rok 2007 

Přílohy k výroční zprávě za rok 2007