Katedra ženijních technologií

O katedře

​Zaměření katedry

Úkolem katedry je příprava technicky zaměřených specialistů ženijní odbornosti. Odborná příprava je rozdělena do oblastí Ženijní podpory, Teorie a diagnostiky konstrukcí, Vojenské infrastruktury a Ženijních strojů.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na potřeby vojsk a státních subjektů, zejména v oblastech ochrany, navrhování a výstavby kritické a vojenské infrastruktury, diagnostika stavebních konstrukcí a ženijní strojní techniky.

Expertní činnost katedry se zejména posuzováním poruch konstrukcí vojenských staveb a navrhování jejich nápravy, navrhování i pomoc při realizaci náhradních přemostění z různých materiálů, pomoc při specifikacích požadavků na stavební konstrukce při výběrových řízeních, odborná pomoc při posuzování plnění stavebních zakázek.

Tyto tři oblasti se v rámci působení katedry vzájemně prolínají, ovlivňují a rozvíjejí schopnosti jak akademických pracovníků katedry, tak studentů.

Ženijní vojsko je jediný druh vojska, který umí stavbu navrhnout, postavit, zničit výbuchem i ekologicky zlikvidovat.

Typy studia

Jako významná součást Fakulty vojenských technologií naplňuje katedra svoje základní funkce vysokoškolského pracoviště v několika oblastech:

– příprava vysokoškolsky vzdělaných vojenských profesionálů v pětiletém magisterském studiu ve studijní specializaci Ženijní konstrukce,

– příprava budoucích vědeckých a pedagogických pracovníků resortu obrany v doktorském studijním programu, vojenském i civilním, Vojenské technologie – strojní, se specializací na vojenské ochranné konstrukce a ochranu kritické infrastruktury,

– vědecká a odborná práce ve prospěch ženijního vojska AČR a dalších státních nebo i civilních orgánů, které mají ve své působnosti pomoc obyvatelstvu při krizových situacích.

Prezentace katedry

Ukázky z činnosti katedry