Katedra matematiky a fyziky

O katedře

Katedra je členěna na skupinu matematiky a skupinu fyziky.
 

Skupina matematiky je odborně zaměřena na aplikace matematiky v inženýrských vědách, numerické metody, algebru (Mgr. Jonatan Kolegar), diferenciální rovnice (doc. Jaromír Kuben a RNDr. Jiří Jánský), matematickou analýzu (doc. Jaromír Kuben, Mgr. Vojtěch Růžička, RNDr. Radovan Potůček a RNDr. Vladimír Vetchý) diskrétní matematiku a teorii grafů (RNDr. Radovan Potůček a RNDr. Vladimír Vetchý), teorii algebraických struktur (prof. Šárka Mayerová a PhDr. Pavlína Račková), pololineární diferenční rovnice a variační metody (Mgr. Vojtěch Růžička), e-learning a počítačem podporovanou výuku (doc. Jaromír Kuben, prof. Šárka Mayerová a PhDr. Pavlína Račková).

Skupina fyziky je odborně zaměřena na neutronovou a fotonovou spektrometrii, výpočty transportu záření, dozimetrii reaktorových nádob, ochranu proti záření (prof. František Cvachovec a RNDr. Miroslav Komárek), vztah mechanických vlastností a struktury kovových a polymerních materiálů (prof. Jan Kohout), rozptyl světla systémy tenkých vrstev s obecně korelovanými drsnými rozhraními, koherentní odrazivost a propustnost tenkých vrstev, difúzní odrazivost drsných povrchů, studium kvality povrchů tenkých vrstev (doc. František Vižďa), fyziku plazmatu (Mgr. Jaroslav Jánský, doc. Věra Mazánková), tvorbu materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky, e-learning a blended learning (RNDr. Miroslav Komárek, RNDr. Karel Zubík).

Katedra organizovala od roku 1999 do roku 2011 každé 2 roky Konferenci o výuce matematiky a fyziky na vysokých školách technických, od roku 2014 každoročně spoluorganizuje konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy).

Pedagogické zaměření:

Katedra zajišťuje výuku matematiky a fyziky na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a to v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Vyučované předměty:

Matematika 1, 2, 3, 4 pro obory strojní a elektro, Matematika 1, 2, 3, 4 pro obor kybernetická bezpečnost, Aplikace matematiky, Algebraické struktury, Diferenciální geometrie, Funkcionální analýza, Integrální transformace, Lineární algebra, Lineární programování, Matematické programování, Pravděpodobnost a matematická statistika, Náhodné procesy, Numerické metody, Teorie grafů, Teorie her.

Fyzika 1, 2, 3, 4, Vybrané partie z fyziky, Vlnová a kvantová optika, Technická fyzika, Technická mechanika, Aplikovaná mechanika, Fyzikální modelování,Fyzikální základy optoelektronických prvků, Optické procesory, akustooptika, optoelektronika, Vlnová a kvantová optika, Vláknová a kvantová optika, Jaderná fyzika a ochrana proti záření.

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie elektrotechnické

 

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie strojní

 

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Kybernetická bezpečnost