Katedra matematiky a fyziky

O katedře

Katedra matematiky a fyziky je členěna na skupinu matematické analýzy, skupinu matematického modelování a skupinu fyziky.
 

Skupina matematické analýzy je odborně zaměřena na aplikace matematiky v inženýrských vědách, numerické metody, algebru, diferenciální rovnice, matematickou analýzu, diskrétní matematiku a teorii grafů, teorii algebraických struktur.

Skupina matematického modelování je odborně zaměřena na modelování, zpracování a analýzu dat, pravděpodobnost a matematickou statistiku, lineární algebru, diferenční rovnice a variační metody, e-learning a počítačem podporovanou výuku.

Skupina fyziky je odborně zaměřena na neutronovou a fotonovou spektrometrii, výpočty transportu záření, dozimetrii reaktorových nádob, ochranu proti záření, vztah mechanických vlastností a struktury kovových a polymerních materiálů, rozptyl světla systémy tenkých vrstev s obecně korelovanými drsnými rozhraními, koherentní odrazivost a propustnost tenkých vrstev, difúzní odrazivost drsných povrchů, studium kvality povrchů tenkých vrstev, fyziku plazmatu, tvorbu materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky, e-learning a blended learning.

Pedagogické zaměření:

Katedra zajišťuje výuku matematiky a fyziky na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a to v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Výzkumná činnost katedry:

Katedra spolupracuje s řadou odborných pracovišť, např. Matematickým ústavem a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, Ústavem jaderného výzkumu Řež, Univerzitou Drážďany, Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně, Žilinskou univerzitou, Univerzitou Vídeň.

V rámci této spolupráce se členové katedry podílejí na řešení grantů, výzkumných záměrů, projektů tuzemských i zahraničních zadavatelů (Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Grantová agentura AV ČR, Grantová agentura ČR, odborná komise EU, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu).

****************************************************************************************************************************

Pozvánka na zvanou přednášku / Invitation to invited lecture

Deputy Dean of Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology in Warsaw, Poland

Col. Assoc. Prof. Jarosław ZIÓŁKOWSKI, PhD., DSc.

METHOD OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF READINESS OF TECHNICAL OBJECTS USING MARKOV THEORY

The invited lecture will take place on Thursday 13.6. 2024 at 14:00 at the Department of Quantitative Methods, Faculty of Military Leadership, University of Defence, Šumavská 4, Brno, building 5b, 2nd floor, listening room 76.
*****************************************************************************************************************************

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie elektrotechnické

 

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie strojní

 

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Kybernetická bezpečnost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.