Katedra matematiky a fyziky

O katedře

Katedra je členěna na skupinu matematické analýzy, skupinu matematického modelování a skupinu fyziky.
 

Skupina matematické analýzy je odborně zaměřena na aplikace matematiky v inženýrských vědách, numerické metody, algebru, diferenciální rovnice, matematickou analýzu, diskrétní matematiku a teorii grafů, teorii algebraických struktur.

Skupina matematického modelování je odborně zaměřena na modelování, zpracování a analýzu dat, pravděpodobnost a matematickou statistiku, lineární algebru, diferenční rovnice a variační metody, e-learning a počítačem podporovanou výuku.

Skupina fyziky je odborně zaměřena na neutronovou a fotonovou spektrometrii, výpočty transportu záření, dozimetrii reaktorových nádob, ochranu proti záření, vztah mechanických vlastností a struktury kovových a polymerních materiálů, rozptyl světla systémy tenkých vrstev s obecně korelovanými drsnými rozhraními, koherentní odrazivost a propustnost tenkých vrstev, difúzní odrazivost drsných povrchů, studium kvality povrchů tenkých vrstev, fyziku plazmatu, tvorbu materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky, e-learning a blended learning.

Pedagogické zaměření:

Katedra zajišťuje výuku matematiky a fyziky na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a to v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Výzkumná činnost katedry:

Katedra spolupracuje s řadou odborných pracovišť, např. Matematickým ústavem a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, Ústavem jaderného výzkumu Řež, Univerzitou Drážďany, Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně, Žilinskou univerzitou, Univerzitou Vídeň.

V rámci této spolupráce se členové katedry podílejí na řešení grantů, výzkumných záměrů, projektů tuzemských i zahraničních zadavatelů (Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Grantová agentura AV ČR, Grantová agentura ČR, odborná komise EU, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu).

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie elektrotechnické

 

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Vojenské technologie strojní

 

Informace o studiu matematiky a fyziky pro zájemce o 5letý magisterský studijní program

Kybernetická bezpečnost