Katedra zbraní a munice

O katedře

Odborné zaměření katedry

Katedra zbraní a munice je svou vědeckou a pedagogickou činností zaměřena do oblasti konstrukce, funkce, zkoušení a provozu hlavňových zbraní, munice, raket, optických a optoelektronických vojenských přístrojů a systémů řízení palby, což v sobě zahrnuje mimo strojní obory také obory optika a balistika.

Katedra je vojensky zaměřenou znalostní a expertní základnou a v těchto oblastech provádí expertní činnost v nejen v rámci AČR, ale i celé ČR.

V oblasti hlavňových zbraní se vědecká činnost zaměřuje na konstrukci a projektování hlavňových palných zbraní a modelování a simulace jejich činnosti. K tomu je katedra vybavena laboratorním zařízením a dále disponuje sbírkou ručních zbraní a halou lafetovaných zbraňových systémů.

V oblasti munice a balistiky se výzkumná činnost zaměřuje především na vývoj a zkoušení malorážového střeliva, balistické ochrany jednotlivce a používání munice v AČR. K tomu katedra disponuje experimentálním balistickým pracovištěm, které slouží k měření a zkoušení zbraní a munice. Je to vnitřní střelnice vybavená stendem pro střelbu z ručních zbraní a experimentálních balistických zbraní do ráže 12,7 mm, optickými hradly, elektronickým terčem a dopplerovským radiolokátorem. Primární zpracování dat obstarává balistický analyzátor a dále příslušné softwarové vybavení. Na tomto pracovišti je také pneumatická a elektromagnetická experimentální zbraň.

V oblasti přístrojového vybavení zbraňových systémů je výzkumná činnost směřována k testování vojenských optických a optoelektronických přístrojů v reálných podmínkách a do oblasti hyperspektrálního průzkumu, maskování a projevů cílů. Katedra se také spolupodílí na vývoji zaměřovačů ručních zbraní. K tomu je vybavena hyperspektrální kamerou Specim pracující na vlnových délkách 350 nm – 1 µm, termovizními kamerami FLIR pro vzdálené IR spektrum a rychloběžnými kamerami pro zkoušení zbraní a munice.