Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

O katedře

Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace se zabývá výukou a výchovou vojenských a civilních studentů elektrotechnických specializací v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Vojenští studenti po ukončení studia jsou zařazeni k vojenským útvarům AČR, kde vykonávají službu technických důstojníků. Civilní absolventi po studiu nacházejí uplatnění v odborných firmách, průmyslu a státních institucích. Katedra se podílí na řešení vědeckovýzkumných úkolů z oblasti komunikačních technologií, radiolokace, radiotechnických průzkumných systémů, technologií pro ochranu majetku a osob, na řešení rezortních i mimorezortních projektů a dále se zabývá expertní a oponentskou činností ve prospěch jiných resortů a institucí ČR.

V rámci své činnosti se katedra také podílí na přípravě koncepčních dokumentů pro oblast komunikačních technologií, radiolokace, elektronického boje v rámci AČR. Další činností katedry je specifikace technických požadavků na nově zaváděné komunikační technologie do prostředků AČR a nově zaváděnou radiolokační techniku, techniku elektronického boje a technologie pro ochranu majetku a osob pro potřeby akvizičního procesu.