Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Historie

Historie Katedry se traduje od samého počátku vzniku vojenského vysokého školství v Brně, tj. od 15. srpna roku 1951 kdy na základě rozkazu prezidenta republiky vznikla Vojenská technická akademie v Brně, která měla sedm fakult, mezi nimi i Fakultu spojovací. Součástí této fakulty byla i Katedra radiolokace (s interním označením K54).   

únoru roku 1954 byla Vojenská technická akademie přejmenována na Vojenskou technickou akademii Antonína Zápotockého v Brně.  Její součástí byla i nadále Fakulta spojovací, včetně Katedry radiolokace

Další významnou změnou struktury prošla naše škola v červnu 1958, kdy byla sloučena Vojenská technická akademie v Brně s Vojenskou akademií Klementa Gottwalda v Praze, čímž došlo k vytvoření Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně. V rámci této reorganizace byly zrušeny dosavadní fakulty a jejich katedry a současně byly zřízeny tři nové fakulty. Jednou z nich byla i Letecká a elektronická fakulta, která opět obsahovala jako standardní součást i naši katedru. 

V průběhu následujících let prošla Vojenská akademie Antonína Zápotockého celou řadou dalších reorganizací, vynucených politickými nebo ekonomickými důvody, které se samozřejmě dotkly i naši katedry. Katedra radiolokace tak postupně měnila své místo jak ve struktuře školy, tak i v místopise. Nikdy však nebyla zrušena či přejmenována (což je do jisté míry unikátní).  Chronologicky tedy naše katedra byla zařazena do následujících fakult:

  • 1962 Fakulta dělostřelecká a radiolokační
  • 1967 Fakulta letecká, protivzdušné obrany a spojovací
  • 1973 Fakulta letecká a protivzdušné obrany (K34)
  • 1981 Fakulta vojensko-inženýrská (K34)
  • 1983 Fakulta vojensko-inženýrská-druhů vojsk a služeb (K 306)
 

     Od 1. května 1990 byl upraven název školy na Vojenskou akademii v Brně. Jejím prvním „polistopadovým“ rektorem byl zvolen plk. prof. Ing. František OBERMANN, CSc. V roce 1991 vznikla Fakulta elektrotechnická a stavební, kam byla zařazena i Katedra radiolokace. V témže roce započala i největší dislokační změna katedry, kdy byla postupně přestěhována z budovy Právnické fakulty MU Brno do objektů v Kasárnách Černá Pole, kde působí doposud. 

K další změně došlo v roce 1994, kdy po transformaci Fakulty elektrotechnické a stavební vzniká Fakulta letectva a PVO, kam přechází i Katedra radiolokace.  V témže roce byl rektorem školy zvolen pplk. doc. Ing. Jiří MOC, CSc., v té době vedoucí naší katedry. 

Dne 1.září 2003 přechází Katedra radiolokace do struktury nově vzniklé Fakulty vojenských technologií, což je v historii katedry zatím poslední organizační změna, i přestože k 1.9.2004 na základě zákona č.214/2004 Sb. vzniká Univerzita obrany, kam přešla celá Fakulta vojenských technologií a s ní i Katedra radiolokace.

Dne 1. 9. 2018 vznikla katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace. Nová katedra vznikla sloučením katedry radiolokace se skupinou komunikačních technologií vedenou pplk. Ing. Václavem Plátěnkou, Ph.D., která byla součástí katedry komunikačních a informačních systémů.