Katedra informatiky a kybernetických operací (K-209)

O katedře

Zaměření studia

Katedra informatiky a kybernetických operací je orientována do oblasti komunikačních a informačních technologií s důrazem na vojenské prostředí. Z tohoto hlediska jsou sledovány směry vývoje technického a programového vybavení počítačů, počítačových sítí a bezpečnosti komunikačních a informačních systémů. Na katedře mohou studovat i civilní studenti, případně i cizinci, a to za stejných podmínek jako na každé jiné civilní škole, tedy bez závazku k armádě.

Katedra garantuje aktuálně dva magisterské studijní programy:

  • obor Informační technologie v rámci fakultního studijního programu Vojenské technologie
  • Kybernetická bezpečnost

Dále katedra garantuje obor Komunikační a informační technologie v rámci bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost.

 

Co u nás můžete studovat?

V oblasti počítačových technologií je důraz položen na architekturu počítačů, vývoj aplikací, programovací jazyky a technologie, databázové systémy, technologie tvorby informačních systémů, operační systémy, technologie lokálních a globálních počítačových sítí, problematiku bezpečnosti sítí a operačních systémů, webové technologie, virtualizaci a cloud computing.

V oblasti bezpečnosti informací je důraz položen na administrativní a fyzickou bezpečnost, kryptografické techniky, řízení a bezpečnost komunikačních a informačních systémů.

V bakalářském studiu katedra vyučuje prezenčně integrovaný obor Komunikační a informační technologie. V magisterském studiu navazujícím na bakalářské studium vyučuje katedra formou prezenčního studia a kombinovaného studia studenty ve dvou různých modulech: komunikační technologie, informační technologie. Ve všech těchto oborech či modulech připravuje bakaláře a inženýry schopné realizovat vojensko-odborná opatření u speciálních útvarů a zařízení AČR. Absolventi se také mohou uplatnit v manažerských a technických funkcích podniků pracujících v oblasti informatiky a komunikací.

Katedra dále poskytuje doktorské studium v programu Vojenské technologie, obor Komunikační a informační systémy. V tomto oboru je zajištěn vědecký růst absolventů vysokých škol s elektrotechnickým nebo příbuzným zaměřením, zejména na informatiku.

Katedra rovněž organizuje krátkodobé základní a zdokonalovací kurzy v oblasti své orientace odpovídající potřebám celoživotního vzdělávání, podporující zavádění nové techniky a progresivních metod odborné práce. Je zapojena do programu Cisco Networking Academy, kde vyučuje kursy CCNA, CCNP a Network Security.  Katedra je také zapojena do vzdělávání bezpečnostní správy kryptografické ochrany.

Absolventi doktorského studijního programu Vojenské technologie oboru Komunikační a informační systémy jsou připravováni pro práci ve vojenských výzkumných a vývojových zařízeních, ve vojenském školství a v technických funkcích AČR, u kterých se předpokládá široký rozhled a obsáhlé znalosti v oblasti elektrotechnické a v informatice. Absolvent bude znát:

  • současný stav a perspektivy rozvoje daného oboru ve světě, v AČR a v armádách členských zemí NATO,
  • možnosti využití teoretických poznatků a nejmodernějších technických prostředků v aplikacích podle své odborné působnosti.