Katedra elektrotechniky

O katedře

Odborné zaměření katedry

Katedra je součástí Fakulty vojenských technologií Univerzity Obrany v Brně. Tvoří ji 12 vědeckopedagogických pracovníků (3 profesoři, 3 docenti, 4 odborní asistenti, 2 asistenti) a je jednou ze základních kateder fakulty.

3334

Pedagogická činnost katedry

Katedra zabezpečuje výuku řady elektrotechnických předmětů pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského, magisterského i doktorského studia. Současně je spolugarantem rozvoje akreditovaného oboru doktorského studia Vojenská technika elektrotechnická.

Odborně je katedra zaměřena na oblast teoretické elektrotechniky, elektronických obvodů a signálů, silnoproudé elektrotechniky, elektromechaniky a výkonové elektroniky, elektromagnetického pole a EMC, součástek a funkčních bloků elektroniky, elektronických měření, automatizovaných měřicích systémů, optoelektroniky a vláknové optiky.

Vědecko-výzkumná a odborná činnost katedry

Na katedře je řešena celá řada vědeckovýzkumných projektů. Jedná se o projekty ovlivněné aktuálními potřebami MO, AČR, EU, NATO.