Katedra vojenské geografie a meteorologie

O katedře

MOŽNOSTI STUDIA GEOGRAFIE A METEOROLOGIE NA UO​

Katedra vojenské geografie a meteorologie realizuje vzdělávání, vědeckou a expertní činnost v oblastech geografie, meteorologie, geografických informačních systémů a sběru prostorových dat s důrazem na obranu a bezpečnost.

Katedra garantuje tyto typy studia:

  • Geografické a meteorologické zpravodajství – vojenské pětileté magisterské studium;
  • Geografie a meteorologie pro obranu – civilní bakalářské studium;
  • Vojenská geografie a meteorologie – doktorské vojenské a civilní studium.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

Sběr prostorových dat
Určování polohy bodů pomocí terestrických a GNSS metod měření, zaměřování a vyrovnání geodetických sítí, zpracování leteckých měřických a družicových snímků, mapování geodetickými a bezkontaktními metodami.

Vojenská meteorologie
Meteorologická měření a pozorování, fyzika atmosféry, synoptická meteorologie, meteorologické informační systémy, družicová a radarová meteorologie, letecká meteorologie.

Kartografie a geoinformatika
Tvorba geoprostorových databází, matematické základy map, tvorba značkových klíčů, kartofrafické zpracování topografických a tematických map, geoprostorové analýzy, 2D a 3D vizualizace prostorových dat.

Vojenská geografie
Fyzickogeografická a socioekononická sféra, vojenské aspekty, regionální geografie krizových oblastí, hydrografie a hydrometrie vodstva, klimatologický systém a jeho komponenty, regionální klimatologie.