Katedra vojenské geografie a meteorologie

Vojenské studium

Chceš být:

vojenským geografem, 

vojenským meteorologem nebo pracovat v národním satelitním centru?

Potom musíš udělat jediný krok 🙂

 

Přihlásit se ke studiu na Fakultě vojenských technologií, studijní program – Vojenská geografie a meteorologie 

V průběhu studia budeš mít:

  • teoretický základ: matematika, fyzika, informační technologie, anglický jazyk, tělocvik a předměty z oblasti vojenství a bezpečnosti
  • odborné předměty: geodézie, meteorologické přístroje a metody pozorování, fyzika atmosféry, geografické informační systémy, geografie a klimatologie, mapování, termodynamika, aplikovaná statistika, fotogrammetrie, synoptická meteorologie, letecká meteorologie, meteorologické informační systémy

Po úspěšném ukončení můžeš nastoupit na podobné místo, jako tvoji předchůdci. Naše absolventy by jsi našel na těchto místech:

  • vojenský meteorolog na letecké základně
  • správce geodatabází
  • tvůrce vojenských map
  • vojenský geograf u útvarů Pozemních a Vzdušných sil
  • tvůrce analýz terénu
  • analytik satelitních snímků
  • odborník v rámci mezinárodních organizací (NATO, EU, …)

 

Více o studijním programu:

Magisterské studium

Ukázky z výuky (převážně z praktické) najdeš zde:

výuka geografie a meteorologie

V případě dotazů kontaktuj:

plk. gšt. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.

tel.: 973 445 022

martin.hubacek@unob.cz