Katedra vojenské geografie a meteorologie

Civilní studium

Chceš studovat geografii a meteorologii?

Přihlas se ke studiu bakalářského a navazujícího magisterského studijním programu „Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost“

V průběhu studia budeš mít:

  • teoretický základ: matematika, fyzika, informační technologie, anglický jazyk a předměty z oblasti obrany a bezpečnosti

  • odborné předměty: geodézie, meteorologické přístroje a metody pozorování, fyzika atmosféry, geografické informační systémy, geografie a klimatologie, mapování, termodynamika, aplikovaná statistika, fotogrammetrie, synoptická meteorologie, letecká meteorologie, meteorologické informační systémy

Po úspěšném ukončení můžeš nastoupit na podobné místo, jako tvoji předchůdci. Naše absolventy bys našel v těchto organizacích:

  • ČHMÚ (regionální pobočky, letecká meteorologická služba, …)

  • ČUZK

  • krajské úřady

  • hasičský záchranný sbor

  • geodetické firmy

  • firmy zabývající se geoinformatikou

  • mezinárodní organizace (EU, NATO, …)

 

Více o studijním programu:

 

bakalářské studium

navazující magisterské studium

 

Ukázky z výuky (převážně z praktické) najdeš zde:

 

 

V případě dotazů kontaktuj:

plk. gšt. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.

tel.: 973 445 022

martin.hubacek@unob.cz