Katedra vojenské geografie a meteorologie

Věda

Základní směry výzkumu

Základní směry výzkumu jsou orientovány především do oblasti aplikace nových poznatků z geodézie (včetně globální geodézie), kartografie, geoinformatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země v geografickém zabezpečení ozbrojených sil, klimatologie, synoptické meteorologie, meteorologických přístrojů, postupů a metod pozorování, zabezpečení meteorologických informací pro ozbrojené síly ČR, zejména pro letectvo.

Aktuální projekty

Archiv projektů

Významné výsledky a publikace

ERASMUS a další zahraniční aktivity

Metodika pro předpověď extrémních teplot na leteckých meteorologických stanicích AČR