Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FVT

Přehled habilitačních řízení na FVT  

Přehled řízení ke jmenování profesorem na FVT

Dokumenty pro uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FVT ke stažení (*.zip)

Oznámení o konání habilitační přednášky a obhajobě habilitační práce – plk. gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D. – Habilitační přednáška a obhajoba HP dne 21. 3. 2024