Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FVT

Přehled habilitačních řízení na FVT  

Přehled řízení ke jmenování profesorem na FVT

Dokumenty pro uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FVT ke stažení (*.zip)

Oznámení o obhajobě habilitační práce a habilitační přednášce – kpt. Ing. David DOBROCKÝ, Ph.D.