Kontakty

Kompletní informaci o přijímacím řízení a studiu poskytuje Studijní skupina FVT.

Kompletní informaci o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem poskytuje Vědecká a správní skupina FVT.


 

Informace pro veřejnost a média

Podávání informací podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 

Univerzita obrany
Rektorát
Kounicova 65
662 10 Brno

Tiskový mluvčí Univerzity obrany

 


dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554
fax: 541 211 269
fax.: 973 442 160
E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Podávání informací o telefonních číslech na Univerzitě obrany

Telefonní ústředna

Praha tel.: 973 201 111
Olomouc tel.: 973 401 111

 

Dozorčí Univerzity obrany
tel.: 973 442 275

 

 

Informace pro zájemce o studium

Podávání informací o studiu na Univerzitě obrany

Studijní oddělení

tel.: 973 442 628, 724 692 546
E-mail: so@unob.cz

Personální poradenství pro zájemce o studium

Oddělení personálního zabezpečení studentů

tel.: 973 442 437
E-mail: ivan.tluka@unob.cz

 

Podávání informací o studiu n​a Fakultě vojenských technologií
 
Fakulta vojenských technologií
Děkanát
Kounicova 65
662 10 Brno

 

Studijní skupina FVT

tel.: 973 443 693
E-mail: fvt-studijni@unob.cz

 

 

Informace pro studenty univerzity obrany

Personální poradenství pro studenty

Oddělení personálního zabezpečení studentů

tel.: 973 442 437
E-mail: ivan.tluka@unob.cz

Pedagogicko-psychologické po​radenství pro studenty

PhDr. Bohumil PTÁČEK, tel.: 973 442 884
E-mail: bohumil.ptacek@unob.cz

Ing.Mgr. Radomír SALIGER, PhD., tel. 973442 460
E-mail: radomir.saliger@unob.cz

Právní poradenství pro studenty

pplk. Mgr. Tomáš ZBOŘIL, tel.: 973 442 043
E-mail: tomas.zboril@unob.cz