Studijní skupina

Vedoucí skupiny:Ing. Pavel BRACH
telefon:(973) 44 2534
e-mail:pavel.brach@unob.cz
 
Odborný referent:o. z. Jitka HAMANOVÁ
telefon:(973) 44 2730
e-mail:jitka.hamanova@unob.cz
 
Odborný referent:o. z. Michaela FORALOVÁ, Dis.
telefon:(973) 44 2168
e-mail:michaela.foralova@unob.cz
Odborný referent:o. z. Bc.  Michaela NAVRÁTILOVÁ, Dis.
telefon:(973) 44 3693
e-mail:michaela.navratilova@unob.cz