Katedra vojenské robotiky

O katedře

Hlavním posláním Katedry vojenské robotiky je vzdělávací, výzkumná a expertní činnost ve prospěch AČR, podpora implementačních procesů a cílená příprava technických a manažerských specialistů ve vědních disciplínách technická kybernetika, aplikovaná robotika a autonomní/automatizované systémy (2AS) řízení. Odborná činnost je soustředěna na rozvoj a modernizaci robotických a autonomních systémů (RAS) a na použití moderních technologiích v RAS, výzkum optimalizace použití RAS v operačním prostředí a hodnocení vlivu moderních vojenských technologií a RAS na vedení bojové činnosti jednotek.

Katedra vojenské robotiky je zaměřená na znalostní, expertní a simulační základnou v oblasti autonomních a robotických systémů ve prospěch Armády České republiky. Soustřeďuje se na monitoring trendů rozvoje, sběr a analýzu informací o robotických a autonomních systémech a jejích technologiích. Dále se věnuje rozvoji kybernetizace a robotizace, zejména bezosádkových vzdušných prostředků (UAV), bezosádkových pozemních prostředků (UGV) a jejich kooperace, a rozvoji schopností eliminace kybernetických a robotických prostředků protivníka.

Tuto specificky zaměřenou problematiku je možné aktuálně studovat v odborně příbuzných předmětech Mechatronika a Automatická regulace, které jsou katedrou vyučovány pro většinu specializací Fakulty vojenských technologií.

Katedra vojenské robotiky garantuje nově otevřenou specializaci „Vojenská robotika“, v rámci již akreditovaného studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické.

Struktura katedry vojenské robotiky

Skupina vojenské robotiky (SkVR)

  • V oblasti vzdělávání se zaměřuje na přípravu manažérsko-technických odborníků z oblasti aplikované robotiky a technické kybernetiky a autonomních/automatizovaných systémů a je expertní a simulační základnou v uvedené oblasti.
  • V oblasti aplikovaného vojenského výzkumu se soustřeďuje na monitoring trendů rozvoje, sběr a  analýzu informací o robotických a autonomních systémech, jejích technologiích a vojenského použití.
  • V tvůrčí činnosti se věnuje rozvoji vojenské robotiky, zejména bezosádkových vzdušných a pozemních prostředků a jejich kooperace, a rozvoji schopností eliminace autonomních kybernetických a robotických prostředků protivníka.

Skupina technické robotiky (SkTR)

  • V oblasti vzdělávání se zaměřuje na přípravu technických odborníků z oblasti aplikované technické kybernetiky, mechatroniky a modelování a simulace a je expertní a simulační základnou v uvedené oblasti.
  • V oblasti aplikovaného vojenského výzkumu se soustřeďuje na monitoring trendů rozvoje, sběr a analýzu informací o automatizovaných a mechatronických systémech, jejích technologiích a vojenského použití.
  • V tvůrčí činnosti se věnuje rozvoji technické kybernetiky a mechatroniky, zejména automatizovaných zbraňových systémů, a rozvoji schopností jejich eliminace.

Kontakt

Katedra je všudypřítomná a věčná. Sedm statečných zabírá čtyři budovy ve dvou různých kasárnách po celém Brně.
Kdo hledá, ten jistě najde …
Close Panel