Katedra vojenské robotiky

O katedře

Hlavním posláním Katedry vojenské robotiky je vzdělávací, výzkumná a expertní činnost ve prospěch AČR, podpora implementačních procesů a cílená příprava technických a manažerských specialistů ve vědních disciplínách technická kybernetika, aplikovaná robotika a autonomní/automatizované systémy (2AS) řízení. Odborná činnost je soustředěna na rozvoj a modernizaci robotických a autonomních systémů (RAS) a na použití moderních technologiích v RAS, výzkum optimalizace použití RAS v operačním prostředí a hodnocení vlivu moderních vojenských technologií a RAS na vedení bojové činnosti jednotek.

Katedra vojenské robotiky je zaměřená na znalostní, expertní a simulační základnou v oblasti autonomních a robotických systémů ve prospěch Armády České republiky. Soustřeďuje se na monitoring trendů rozvoje, sběr a analýzu informací o robotických a autonomních systémech a jejích technologiích. Dále se věnuje rozvoji kybernetizace a robotizace, zejména bezosádkových vzdušných prostředků (UAV), bezosádkových pozemních prostředků (UGV) a jejich kooperace, a rozvoji schopností eliminace kybernetických a robotických prostředků protivníka.

Tuto specificky zaměřenou problematiku je možné aktuálně studovat v odborně příbuzných předmětech Mechatronika a Automatická regulace, které jsou katedrou vyučovány pro většinu specializací Fakulty vojenských technologií.

Katedra vojenské robotiky garantuje nově otevřenou specializaci „Vojenská robotika“, v rámci již akreditovaného studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické.

Složení katedry

plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. vedoucí katedry Jan Mazal
pplk. Ing. Radek Doskočil, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
vedoucí skupiny vojenské robotiky
Ing. Tomáš Túró, Ph.D.
vedoucí skupiny technické robotiky
mjr. Ing. Dana Křišťálová, Ph.D.
odborný asistent
prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.
odborný asistent, ½
kpt. Ing. Josef Kříž
asistent
Ing. Jaromír Hošek, Ph.D.
odborný asistent, ½
Ing. Jan Friedl, Ph.D.
odborný asistent, ½
Ing. Roman Adámek
asistent, ½
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.,
odborný asistent, ⅕
Ing. Jiří Plíhal, Dr.
odborný asistent, ⅕
mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D., MCF.
odborný asistent, 12/10
Yves Bergeon, Ph.D.
hostující profesor z Académie militaire de St-Cyr Coëtquidan

Neakademičtí pracovníci

Dosluhující neakademičtí pracovníci

Struktura katedry vojenské robotiky

Skupina vojenské robotiky (SkVR)

  • V oblasti vzdělávání se zaměřuje na přípravu manažérsko-technických odborníků z oblasti aplikované robotiky a technické kybernetiky a autonomních/automatizovaných systémů a je expertní a simulační základnou v uvedené oblasti.
  • V oblasti aplikovaného vojenského výzkumu se soustřeďuje na monitoring trendů rozvoje, sběr a  analýzu informací o robotických a autonomních systémech, jejích technologiích a vojenského použití.
  • V tvůrčí činnosti se věnuje rozvoji vojenské robotiky, zejména bezosádkových vzdušných a pozemních prostředků a jejich kooperace, a rozvoji schopností eliminace autonomních kybernetických a robotických prostředků protivníka.

Skupina technické robotiky (SkTR)

  • V oblasti vzdělávání se zaměřuje na přípravu technických odborníků z oblasti aplikované technické kybernetiky, mechatroniky a modelování a simulace a je expertní a simulační základnou v uvedené oblasti.
  • V oblasti aplikovaného vojenského výzkumu se soustřeďuje na monitoring trendů rozvoje, sběr a analýzu informací o automatizovaných a mechatronických systémech, jejích technologiích a vojenského použití.
  • V tvůrčí činnosti se věnuje rozvoji technické kybernetiky a mechatroniky, zejména automatizovaných zbraňových systémů, a rozvoji schopností jejich eliminace.

Kontakt

Katedra je všudypřítomná a věčná. Sedm statečných zabírá čtyři budovy ve dvou různých kasárnách po celém Brně.
Kdo hledá, ten jistě najde …
Close Panel