Katedra vojenské robotiky

Aktuálně

Gaudeamus

5.11.2023 Katedra vojenské robotiky se zhostila reprezentování UO na veletrhu Gaudeamus. Více informací zde.

K-211

 

Konference MESAS

24.10.2023 Katedra vojenské robotiky zorganizovala konferenci MESAS. O jejím průběhu si můžete přečíst  zde.

Kurz robotiky v Bretani

8.1.2023 Prostý link na katedrou opomíjenou akci. Svým významem nelze srovnávat s vystoupením na České televizi nebo panelové diskusi.

PF 2023

% Draw a snowflake from a vector of step lengths
%steps=randi(10,1,randi(8)+2); % Random Flake
%steps=[5 2 5 5 5 5];
%steps=[10 2 8 7 6 5]; % Big Center
steps=[1 5 5 8 8 8 8]; % Double Star
% steps=[5 2 1 1 5 1 1 5 8]; % Thick Spurs
 
% Snowflake Angles & Coordinates
ang=(90:60:390)‘;
dist=cumsum(steps);
ringx=cosd(ang)*dist; ringy=sind(ang)*dist; % Main spur rings
seg=[ zeros(6,2) ringx(:,end) ringy(:,end) ]; % Segment init
spurs=@(o,a,l)[o [cosd(a-60) sind(a-60)]*l+o; % Spur Fcn
o [cosd(a+60) sind(a+60)]*l+o];
 
% Traverse steps vector in each direction to compute segments
for dpth=2:length(steps)
    for dir=1:6
       seg=[seg
      spurs([ringx(dir,dpth) ringy(dir,dpth)],ang(dir),
      min(sum(steps((dpth+1):end))/2,dist(dpth)))];
    end
end
 
% Convert segments into a polyshape and draw
plot(union([polyshape([ ringx(:,1) ringy(:,1) ]); % Nucleus
polybuffer(reshape([seg nan(size(seg,1),2)]‘,2,[])‘,‚line‘,1)]));
axis equal

<!– [if mso]>
<![endif]–>

 
 

Rozhovor pro server Autonomně.cz

23.11.2022 plk. Mazal poskytl podrobný rozhovor čtenářům serveru autonomne.cz ⏩. 

Pozvánka na konferenci ICUAS ’23

14.11.2022 V červnu 2023 proběhne v polské Varšavě další ročník konference The 2023 International Conference on Unmanned Aircraft Systems, ICUAS ’23 zahrnující problematiku létajících bezpilotních prostředků včetně příbuzných témat. Více informací zde ⏩. 

Číslo pět stále žije!

4.11.2022 Na brněnském veletrhu Gaudeamus se setkala minulost reprezentovaná ČVUT a budoucnost zastoupená Katedrou vojenské robotiky Univerzity obrany 😆

Vyhodnocení soutěže Kybernoid’22

3.11.2022 Podrobný článek o soutěži vyšel na webu fakulty FVT ⏩.

Konference MESAS 2022

Ve dnech 20.-21.10.2022 proběhla na pražském výstavišti PVA konference MESAS. V přednáškách zaznělo 19 nejzajímavějších příspěvků z plánovaného sborníku. Ten bude k dispozici na začátku příštího roku.

Future Forces Forum – AFCEA

20.10.2022 Plk. Mazal vystoupl v rámci konference FFF na panelové diskusi organizované společností AFCEA k téma kybernetické bezpečnosti.

Robotická soutěž pro střední školy

Všichni jste srdečně zváni na 20.října 2022 na finále robotické soutěže pro střední školy, která proběhne na PVA Praha v rámci doprovodného programu Future Forces Forum. Více informací zde ⏩.

Výběrové řízení na akademického pracovníka

17.10.2022 Máte-li zájem být parťákem našeho dream teamu ⏩, přihlaste se do výběrového řízení. Další informace jsou zde ⏩. Čas na podání přihlášek máte do poloviny listopadu 2022.

Předsednictví syndikátu na EUMACS

15.10.2022 Plk. Mazal vedl v rámci akce EUMACS – European Union Military Academies Commandants’ Seminar 2022 ⏩ syndikát New Trends in Conducting Military Operations and Tasks for Academia. Akce se konala v rámci českého předsednictví v Radě EU. 

Katedra nově pokrývá i doménu SPACE

10.10.2022 „Nově pokrývá katedra vojenské robotiky i doménu space …“ Prohlásil v pořadu Dobré ráno na České televizi plk. Mazal. Viz odkaz zde ⏩. Odkazy na jednotlivé části:

Plk. Mazal vystoupil ve vysílání Studio ČT24

13.5.2022 Vedoucí katedry poskytl živý rozhovor vysílání České televize na téma „Robotika ve službách armády“. Více informací zde ⏩.

Kurz robotiky na francouzské škole Saint-Cyr

13.12.2021 Mjr. Křivánek a tři studenti pátého ročníku Fakulty vojenských technologií se zúčastnili týdenního kurzu „Robotics: Practical Views na francouzské škole pozemního vojska Saint-Cyr.

Seminář Bezpečnost – Inovace / Umělá Inteligence

7.12.2021 Zajímavé myšlenky zazněly na semináři Bezpečnost – Inovace / Umělá Inteligence ⏩ (stopáž 5:50:00).

„Budoucí bojiště si bez robotizovaných systémů lze jen těžko představit“

11.8.2021 Vedoucí katedry poskytl rozhovor časopisu CZ Defence rozhovor na téma budoucnosti robotiky a umělé inteligence v ozbrojených konfliktech.

Rozhovor pro server O ROBOTIC

14.4.2021 Vedoucí Katedry vojenské robotiky poskytl rozhovor serveru O ROBOTICE na téma vojenské robotiky jako perspektivního průmyslového odvětví. Celý rozhovor je zveřejněný zde.

Český rozhlas – Vystoupení vedoucího katedry

19.3.2021 Doc. Mazal byl hostel Apetýtu na Českém rozhlasu. K poslechu je k dispozici zde.

Licence Campus Wild programu Matlab

10.10.2020 Katedra se zasadila o nákup této neomezení univerzitní licence. Dále si stanovila, že se stane lídrem v implemetaci programu Matlab v prostředí UO. Více ⏩ …

Licence programu SolidWorks

8.9.2020 Péčí katedry vojenské robotiky a děkanátu FVT se podařilo zajistit 60 akademických licenci programu SolidWorks.

Respekt – Algoritmy na bitevním poli

26.7.2020 Náš kolega plk. Štefek poskytl časopisu respekt rozhovor na téma využití umělé inteligence a vojenské robotiky v budoucích válečných konfliktech. Článek je j dispozici na webu časopisu Respekt ⏩.

O katedře na iDNES.cz

20.1.2020 Krátká zpráva o naší činnosti.

Restart katedry

1.1.2020 Obnovení činnosti katedry vojenské robotiky. Předchůdkyní byla katedra technické kybernetiky a vojenské robotiky fungující zcela samostatně v letech 1985 až 2003. Stejně jako před 25 lety i dnes vzniká odštěpením od katedry výpočetní technik ⏩.