Symboly

Heslo Fakulty vojenských technologií

Heslo je v jazyce latinském a zní: DOCENDO DISCIMUS.

V českém překladu: Učíce jiné učíme sebe.

 

Insignie Fakulty vojenských technologií

Řetěz děkana a proděkanů

 

Meč fakulty