Vědecká a správní skupina

Vědecká a správní skupina FVT je v přímé působnosti proděkana pro vědeckou činnost a tajemníka fakulty. Poskytuje podporu vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v souladu s dlouhodobým záměrem FVT. Řídí, administrativně zabezpečuje a vyhodnocuje vědeckou práci na fakultě, připravuje koncepční materiály pro jednání vědecké rady fakulty a koordinuje činnosti související s informačním a materiálním zabezpečením výzkumu a vývoje. Metodicky řídí studentskou tvůrčí činnost fakulty a organizuje soutěže a konference STČ.

V oblasti vnitřní správy poskytuje podporu hospodářsko-správním úkonům, bezpečnosti a vojenským záležitostem. Administrativně zabezpečuje a vyhodnocuje hospodářsko-správní činnost na fakultě, připravuje koncepční materiály pro jednání kolegia děkana fakulty a koordinuje činnosti související s informačním a materiálním zabezpečením složek fakulty.

Kontakty:

Vedoucí vědecké a správní skupiny:

Ing. Otakar Petříček, Ph.D.
Kounicova 65, 2. patro, dveře č. 52
tel. 973 442 314
e-mail: otakar.petricek@unob.cz

 ​

Referentka vědecké  a správní skupiny (asistentka děkana):

Jitka Jansová
Kounicova 65, 2. patro, dveře č. 59
tel. 973 443 394
e-mail: jitka.jansova@unob.cz

​Referentka vědecké  a správní skupiny:

Mgr. Zuzana Haľko
Kounicova 65, 2. patro, dveře č. 57
tel. 973 44 32 66
e-mail: zuzana.halko@unob.cz

Monika Steiningerová
Kounicova 65, 2. patro, dveře č. 51
tel. 973 442 736
e-mail: monika.steiningerova@unob.cz

 ​​Technická pracovnice:​

Monika Slívová
Kounicova 65, 2. patro, dveře č. 56
tel. 973 443 362
e-mail: monika.slivova@unob.cz