Katedra letecké techniky

O katedře

Katedra letecké techniky je odbornou profilující katedrou Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. Úkolem katedry je příprava specialistů leteckých odborností s vysokoškolským vzděláním. Katedra zajišťuje vzdělávání vojenského pozemního personálu inženýrsko-letecké služby (ILS) a letecké radionavigační služby (LRNS) a civilních odborníků ve specializaci letecké techniky.
Ve svém odborném zaměření rozvíjí poznání v oblasti konstrukce letadel, leteckých motorů a letadlových soustav, avionických systémů, letecké výzbroje a pozemních systémů pro řízení letového provozu, navigaci, komunikaci, přenos letových dat, letištních radiolokačních systémů a systémů přehledu o vzdušné situaci. V souladu s aktuálními potřebami Armády České republiky a resortu Ministerstva obrany připravuje Katedra letecké techniky samostatně nebo ve spolupráci s dalšími katedrami specializované kurzy: Avionické systémy, ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) Qualification course, ATSEP Refresh course, kurz palubních střelců, kurz operátorů bezpilotních prostředků, aj.

Katedra letecké techniky

Katedra letecké techniky sestává ze čtyř odborných skupin, které svým charakterem pokrývají současný stav v řízení inženýrsko letecké a letecké radionavigační služby.
Avionika a letecká výzbroj
Radiotechnické zabezpečení
Provoz motorů
Provoz letadel

Poštovní adresa:

Univerzita obrany
Katedra letecké techniky – K206
Kounicova 65
662 10 Brno

fax: 973 445 235

 

Sídlo katedry:

Univerzita obrany
Katedra letecké techniky
třída Generála Píky 2, budova č.1 a č.19
613 00 Brno

email: k206@unob.cz

Za obsah stránky odpovídá Radek Bystřický