Katedra letecké techniky

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2023

Katedra organizuje od roku 2001 odborné setkání specialistů pracujících v oblasti avionického vybavení letadel pod názvem Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. Odborná náplň konference je věnována současnému stavu v oblasti měření, diagnostikování a spolehlivosti palubních soustav letadel. Přednesené příspěvky jsou zaměřeny především na elektrickou a speciální výstroj, radioelektronické vybavení, systémy výzbroje letadel a systémy radiotechnického zabezpečení letadel, konstrukci letadel a letecké pohonné jednotky.

Kromě akademických pracovníků z několika univerzit se předpokládá aktivní účast pracovníků výrobních a opravárenských podniků, provozovatelů letecké techniky a dodavatelů měřící techniky.

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2024
MDS PSL 2024, Brno, 23.-24.10.2024

Historie pořádaných konferencí

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2023
MDS PSL 2023, Brno, 18.-19.10.2023    Sborník ISBN: 978-80-7582-274-1

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2022
MDS PSL 2022, Brno, 19.-20.10.2022    Sborník ISBN: 978-80-7582-472-1

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2019
MDS PSL 2019, Brno, 30.-31.10.2019    Sborník ISBN: 978-80-7582-117-1

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2018
MDS PSL 2018, Brno, 10.-11.10.2018    Sborník ISBN: 978-80-7582-056-3

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2017
MDS PSL 2017, Brno, 18.-19.10.2017    Sborník ISBN: 978-80-7582-012-9

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2016
MDS PSL 2016, Brno, 19.-20.10.2016    Sborník ISBN: 978-80-7231-377-8

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015
MDS PSL 2015, Brno, 21.-22.10.2015    Sborník ISBN: 978-80-7231-434-8

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2014
MDS PSL 2014, Brno, 22.-23.10.2014    Sborník ISBN: 978-80-7231-970-1

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2013
MDS PSL 2013, Brno, 16.-17.10.2013    Sborník ISBN: 978-80-7231-946-6

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2012
MDS PSL 2012, Brno, 17.-18.10.2012    Sborník ISBN: 978-80-7231-893-3

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2011
MDS PSL 2011, Brno, 19.-20.10.2011   Sborník ISBN: 978-80-7231-828-5

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2010
MDS PSL 2010, Brno, 20.-21.10.2010    Sborník ISBN: 978-80-7231-741-7

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2009
MDS PSL 2009, Brno, 21.-22.10.2009    Sborník ISBN: 978-80-7231-670-0

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2008
MDS PSL 2008, Brno, 22.-23.10.2008    Sborník ISBN: 978-80-7231-555-0

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2007
MDS PSL 2007, Brno, 17.-18.10.2007   Sborník ISBN: 978-80-7231-281-8

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2006
MDS PSL 2006, Brno, 18.-19.10.2006    Sborník ISBN: 80-7231-155-7

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2005
MDS PSL 2005, Brno, 20.10.2005     Sborník ISBN: 80-7231-022-4

V prvních ročnících konference se nevydával sborník ani se nepřidělovalo ISBN. Články byly pouze poskládány, někde včetně prezentací, na CD.  Historická CD se podařilo nejen najít, ale i přečíst a proto jsou u jednotlivých konferencích uvedeny odkazy na ZIP soubory.

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2004
MDS PSL 2004, Brno, 21.10.2004     ZIP soubor příspěvků

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2003
MDS PSL 2003, Brno, 30.10.2003     ZIP soubor příspěvků

Diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel 2002
MDS PSL 2002, Brno, 1.10.2002     ZIP soubor příspěvků

Diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel 2001
MDS PSL 2002, Brno, 11.9.2001     ZIP soubor příspěvků