Katedra letecké techniky

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2023

MDS PSL 2023, Brno, 18.-19.10.2023

Katedra letecké techniky

Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

pořádá ve dnech

18. – 19. 10. 2023

21. mezinárodní vědeckou konferenci

Tematické zaměření konference

Odborná konference bude věnována současnému stavu v oblasti měření, diagnostikování a spolehlivosti palubních soustav a dalších částí letadel. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na elektrickou a speciální výstroj, radioelektronické vybavení, systémy výzbroje letadel, systémy radiotechnického zabezpečení, konstrukci letadel a letecké pohonné jednotky. Kromě akademických pracovníků z několika univerzit se předpokládá aktivní účast pracovníků výrobních a opravárenských podniků, provozovatelů letecké techniky a dodavatelů měřící techniky.

Cíl konference

Hlavním cílem konference je setkání a sdílení nových poznatků výzkumu a vývoje pro odborníky z akademické i průmyslové sféry, studenty, příslušníky AČR i další zájemce z oblasti letectví. Konference je ideálním místem pro upevňování a rozvíjení pracovních vztahů a objevování nových příležitostí

Odborný program

Jednání budou probíhat společně, bez rozdělení do sekcí, a budou složeny z přednášek a sdělení v tematických okruzích:

 • vzdělávání a odborná příprava leteckého personálu,
 • měření, diagnostika a spolehlivost,
 • modelování a simulace,
 • konstrukce, provoz a údržba leteckých zařízení,
 • technické aspekty létajících prostředků.

Místo konání

Klub Univerzity obrany, Šumavská 4/II, Brno
Česká Republika

Pokyny a informace pro účastníky konference

 • místo konání : UO, Brno, Šumavská 4/II, Klub UO
 • zaslání abstraktů a závazné přihlášky na konferenci do 18.09.2023.
 • všechny příspěvky dodané do termínu tj. do 06.10.2023 budou zveřejněny ve sborníku konference (s ISBN) a na přiloženém CD.
 • společenský večírek: 18.10.2023
 • jednací jazyk : čeština, slovenština, angličtina
 • příspěvky zašlete v elektronické formě (DOC pro sborník a PPT pro prezentaci) na adresy obou členů organizačního výboru.
 • účastnický poplatek 1500,- Kč s DPH
 • oběd (zahrnutý do účastnického poplatku) je pro účastníky konference zajištěn
 • ubytování pro účastníky konference nemůžeme zajistit

Program konference bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek!

Patronát nad konferencí převzal děkan Fakulty vojenských technologií

plk. gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

 

Vědecký výbor konference

Předseda

prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.
Katedra letecké techniky

Členové

plk. gšt. doc. Ing. Josef BAJER, Ph.D.
Katedra letecké techniky

prof. Ing. Rudolf ANDOGA, Ph.D.
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika

prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc.
Katedra letecké techniky

prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika

prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích, Slovenská republika

doc. Ing. Jan ROHÁČ, Ph.D.
Katedra měření Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze

doc. Ing. Pavel PAČES, Ph.D.
Centrum umělé inteligence Fakulty elektrotechnické Českého učení technického v Praze

Organizační výbor konference

prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.

Ing. Radek BYSTŘICKÝ, Ph.D.

E-maily pro zasílání přihlášek a příspěvků: (prosíme zasílat na oba najednou)

Rudolf.Jalovecky@unob.cz

Radek.Bystricky@unob.cz

Kontaktní adresa

Katedra letecké techniky
Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
Česká republika
Tel.: +420 973 445 217
Fax: +420 973 445 174

Údaje pro zaplacení vložného

Klub akademiků při Univerzitě obrany Brno, z.s.
Tučkova 23, 602 00 Brno
IČO: 02484404

FIO Banka
č. účtu: 2000527020 / 2010
variabilní symbol platby: 206

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX.
IBAN: CZ5420100000002000527020
BIC FIOBCZPPXXX

Ke stažení

Závazná přihláška (.doc)

Šablona příspěvku pro Word 2010 a vyšší  (.dotx)