Katedra letecké techniky

Struktura

Katedra letecké techniky sestává ze čtyř odborných skupin, které svým charakterem pokrývají současný stav v řízení inženýrsko letecké a letecké radionavigační služby.

Vedení katedry 

 

Skupina avioniky a letecké výzbroje

 

Skupina radioelektronického zabezpečení

 

Skupina provozu motorů

 

Skupina provozu letadel

 

Neakademičtí pracovníci

 

Interní doktorandi