Katedra letecké techniky

Výuka

Katedra letecké techniky nabízí studium v následujících studijních oborech a specializacích:

Magisterské studijní programy:

 • Vojenské technologie – elektrotechnické
  5leté vojenské prezenční studium ukončené titulem Ing.

Co se naučíte?
Dozvíte se, jak funguje civilní i vojenský letecký provoz, poznáte počítačové systémy pro řízení letového provozu, dozvíte se vše potřebné o leteckých komunikačních systémech pro komunikaci mezi pilotem a věží a mezi letišti. Budete se učit o leteckých navigačních systémech a systémech, které pomáhají pilotovi při bezpečném přistání. Naučíte se vše potřebné o letištních radarech, které slouží pro získání přehledu o poloze letadel ve vzduchu.
Naučíte se pracovat s operačním systémem LINUX, který tvoří základ spolehlivých vojenských systémů, a budete umět vytvářet počítačové sítě, abyste mohli spravovat páteřní leteckou datovou síť, která propojuje všechna letiště.

Jaké oborové předměty vás čekají?
Systémy zabezpečení letového provozu, Letecké elektronické systémy, Technologie leteckých radionavigačních systémů, Energetické a přistávací systémy letectva, Inženýrská letecká a radionavigační služba, Letecké informační systémy.

Co můžete získat? (speciální kurzy, certifikáty, dovednosti během studia)
Stanete se pozemním vojenským leteckým personálem se specializací na leteckou radionavigační službu.
V rámci studia dbáme na to, abyste získaly kvalitní základy v oblasti elektrotechniky, ale také v oblasti informačních technologií, jelikož počítačové systémy jsou základem mnoha systémů pro řízení letového provozu. Získáte také certifikát odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Co čeká absolventy? Kde se umisťují?
Stanete se odborníky, kteří zabezpečují funkčnost všech systémů, které jsou nezbytné pro řízení letového provozu, komunikaci mezi pilotem a řídícím, navigaci letadla, udržování přehledu o poloze všech letadel ve vzduchu a pro bezpečné přistání letadla.
Absolventi slouží jednak na leteckých základnách v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a v Praze, případně na letišti Pardubice. Dále můžete nastoupit do opraven leteckých radionavigačních systémů v Olomouci, případně na Středisko řízení a uvědomování ve Staré Boleslavi. Po získání praxe máte možnost postoupit na oblastní středisko řízení letového provozu do Jenče u Prahy.

Proč si vybrat právě tuto specializaci?
Letecká radionavigační služba je velmi zajímavou a extrémně důležitou specializací pro AČR. Pokud máte rádi letadla a zajímá vás jak elektrotechnika, tak i IT, tak je pro vás letecká radionavigační služba ideální volbou.

Co se naučíte?
Naučíte se vše o avionice, letecké výzbroji, a dalších elektrických a speciálních systémech a vybavení letadel. Proniknete do struktury provozu a údržby letadel ve specializovaných oblastech, a zjistíte, jak se organizuje a řídí pozemní inženýrské letecké zabezpečení letišť.

Jaké oborové předměty vás čekají?
V rámci studia specializace Letecká technika – avionika a výzbroj projdete oborovými předměty: základy aerodynamiky a konstrukce letadel, elektrické a speciální vybavení letadel, systémy letecké výzbroje, letecké elektronické systémy, avionické systémy, organizace a řízení inženýrské letecké služby.

Co můžete získat? (speciální kurzy, certifikáty, dovednosti během studia)
Získáte znalosti a přehled o letecké technice, stanete se odborníkem a leteckým inženýrem pro specializaci avionika a letecká výzbroj. Získáte průkaz leteckého technika, který si dále můžete rozšířit o typové osvědčení na konkrétní leteckou techniku. Otevře se vám cesta k práci na vojenské i civilní letecké technice dle mezinárodních standardů pro pozemní letecký personál (EMAR66, EMAR147 - vojenský ekvivalent PART).

Co čeká absolventy? Kde se umisťují?
Vojenští absolventi se specializací avionika a výzbroj po škole nastupují na letecké základny AČR (v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou, Praze), kde pracují jako důstojníci inženýrské letecké služby s moderní vojenskou leteckou technikou. Nově lze najít působiště také v Prostějově jako člen inženýrské letecké služby bezpilotních prostředků.

Proč si vybrat právě tuto specializaci?
Pokud máte vztah k letectví či letecké technice, a navíc vás baví elektrotechnika a chtěli byste skloubit tyto dvě odvětví, tak je specializace letecká technika – avionika a výzbroj ideálním řešením, jak se seberealizovat ve své budoucí kariéře.

 • Vojenské technologie – strojní
  5leté vojenské prezenční studium ukončené titulem Ing.

Co se naučíte?
Naučíte se vše potřebné k tomu, abyste mohli správně a efektivně pracovat na vojenských letadlech a zabezpečovat jejich provoz. Proniknete do struktury provozu a údržby letadel ve specializovaných oblastech, a zjistíte, jak se organizuje a řídí pozemní inženýrské letecké zabezpečení letišť.

Jaké oborové předměty vás čekají?
V rámci studia specializace Letecká technika – draky a motory projdete předměty zaměřenými na aerodynamiku, letecké konstrukce, letecké proudové motory, letecký management apod. To vše proto, abyste věděli, nejen proč letadlo letí, ale hlavně abyste uměli správně a co nejlépe provozovat a udržovat špičkovou armádní leteckou techniku.

Co můžete získat? (speciální kurzy, certifikáty, dovednosti během studia)
Získáte znalosti a přehled o letecké technice, stanete se odborníkem a leteckým inženýrem pro specializaci draky a motory. Získáte průkaz leteckého technika, který si dále můžete rozšířit o typové osvědčení na konkrétní leteckou techniku. Otevře se vám cesta k práci na vojenské i civilní letecké technice dle mezinárodních standardů pro pozemní letecký personál (EMAR66, EMAR147 - vojenský ekvivalent PART).

Co čeká absolventy? Kde se umisťují?
Absolventi se specializací draky a motory po škole nastupují na letecké základny AČR (v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a v Praze), kde pracují jako důstojníci inženýrské letecké služby s moderní vojenskou leteckou technikou. Nově lze najít působiště také v Prostějově jako člen inženýrské letecké služby bezpilotních prostředků.

Proč si vybrat právě tuto specializaci?
Pokud vás baví specializovaná strojařina a chcete pracovat s moderní leteckou technikou, je pro vás specializace Letecká technika – draky a motory tou pravou volbou.

 

Bakalářské studijní programy:

 • Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní
  3leté civilní prezenční studium ukončené titulem Bc.
  • Specializace letecká technika 
 • Letecké a radiotechnické obranné technologie
  3leté civilní prezenční studium ukončené titulem Bc.
 

Magisterské navazující studijní programy:

 • Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní
  2leté civilní prezenční studium ukončené titulem Ing.
  • Specializace Letecká technika
 • Letecké a radiotechnické obranné technologie
  2leté civilní prezenční studium ukončené titulem Ing.
 

Doktorské studijní programy:

 • Vojenské technologie – elektronické
  4leté vojenské i civilní, prezenční i kombinované studium ukončené titulem Ph.D.
 • Vojenské technologie – strojní
  4leté vojenské i civilní, prezenční i kombinované studium ukončené titulem Ph.D.