Katedra vojenské robotiky

Specializace Vojenská robotika

Co se naučíte?

Vojenská robotika je multioborová specializace zahrnující mechaniku, elektroniku, výpočetní techniku a automatizaci, tj. mechatroniku. Tato specializace je součástí studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické. V rámci studia se v širším pohledu naučíte porozumět teoriím, funkcím, konstrukcím a použití moderních vojenských robotických a autonomních technologií, automatizovaných systémů řízení a vojenským zbraním a technice.

V průběhu studia se podrobněji seznámíte s komunikačními a informačními technologiemi, s principy počítačové architektury a počítačových sítí, se standarty kybernetické bezpečnosti, s prvky radiokomunikačních řetězců, s oblastí automatizace řízení, s umělou inteligencí a s mechatronickými systémy, a v neposlední řadě s robotickými operačními systémy, se základy řízení a programování robotů, s algoritmizací inženýrských úloh, a také s aspekty použití robotických systémů ve vojenských operacích.

Uplatnění absolventů

Absolvent specializace vojenská robotika je připraven na výkon základních velitelsko-technických funkcí u pozemních nebo vzdušných sil v oblasti robotických, autonomních a automatizovaných zbraňových a podpůrných systémů využívaných v ozbrojených silách AČR; dále je schopen řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti.

Průběh studia

Po absolvování všeobecného základu společného pro všechny elektro-specializace, začíná vlastní výuka na katedře vojenské robotiky. V průběhu osmého semestru mají možnost studenti vycestovat do Francie na Vojenskou školu pozemního vojska a zúčastnit se speciálního semináře z oblasti mobilní robotiky.

Co o nás píšou?

Viz informace ze stránek katedry

https://www.unob.cz/fvt/struktura/k211/Stranky/aktualne.aspx

Chcete se dozvědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky katedry Vojenské robotiky (K-211) nebo kontaktujte konzultanta této studijní specializace: 

pplk. Ing. Radek DOSKOČIL, Ph.D.
tel.: +420 973 443 683
E-mail: radek.doskocil@unob.cz