Katedra vojenské robotiky

Výuka

Předměty vyučované ve prospěch Fakulty vojenských technologií

Vzdělávací činnost katedry je zaměřena do oblastí aplikované robotiky a technické kybernetiky. Katedra garantuje a vyučuje předměty Automatická regulace, Mechatronika, Matlab–základy, Algoritmizace inženýrských úloh, Vojenská robotika, Aplikované autonomní technologie, Vývoj aplikací v systému Matlab a Simulink, Vybrané kapitoly z vojenské robotiky a 2AS v doktorských studijních programech. Od akademického roku 2022/23 lze na katedře studovat novou specializaci Vojenská robotika ve studijním programu Vojenské technologie – elektrotechnické. Tato specializace je založena na základech specializací Informační technologie, Komunikační technologie a Radiolokace, s kterými má společný základ. Klíčové předměty specializace jsou Aplikované autonomní technologie a Vojenská robotika.

Absolventi specializace se zejména uplatňují jako koncepční analytici, specialisté automatizovaných zbraňových prostředků a technici autonomních a automatizovaných systémů průřezově přes vojenské odbornosti.

 

Katedra vyučuje předměty:
Bc.
Ing.
NMgr.
Ph.D.

Předměty bakalářského studia:

 • Algoritmizace inženýrských úloh I.
 • Mechatronika I.
Předměty magisterského studia:
 • Matlab® - základy
 • Automatická regulace
 • Mechatronika
 • Aplikované autonomní technologie
 • Vojenská robotika
Předměty magisterské nástavby:
 • Mechatronika II.
 • Mechatronika II. (anglicky)
 • Algoritmizace inženýrských úloh II.

Předměty doktorského studia:

 • Vývoj aplikací v systému Matlab® a Simulink®
 • Vybrané kapitoly z vojenské robotiky

Mechatronika

Mechatronika

Automatická regulace

Algoritmizace inženýrských úloh I.

Vybrané kapitoly z vojenské robotiky

Specializace „Vojenská robotika

Od akademického roku 2023/24 lze studovat novou specializaci ve vojenském studijním programu. Specializace Vojenská robotika je založena na základech specializací Informační technologie, Komunikační technologie a Radiolokace. S nimi má společný základ. Klíčové předměty specializace Vojenská robotika:
 • Aplikované autonomní technologie
 • Vojenská robotika