Katedra elektrotechniky

Věda

Katedra provádí vědeckovýzkumnou činnost v oblastech radioelektroniky, zpracování signálů, optoelektroniky, automatizace měření a nezávislých zdrojů elektrické energie.

K nejvýznamnějším odborným oblastem, v nichž se katedře daří získávat granty a zajímavé projekty spolupráce s firmami, patří:

  • Analogové a číslicové zpracování signálů

předzpracování, kmitočtová filtrace, optimalizace analogové části řetězce hybridního zpracování signálů, návrhy nestandardních číslicových filtrů a algoritmů.

  • Pokročilé metody počítačového modelování, simulace a optimalizace elektronických systémů

vývoj simulačních programů na bázi symbolických a semisymbolických výpočtů, programování algoritmů pro simulace spínaných a dalších speciálních obvodů.

  • Optoelektronika a vláknová optika

metody analýzy a návrhu optovláknových senzorů fyzikálních veličin, měření parametrů optovláknových komponentů, vývoj atmosférických optických spojů.

  • Zdroje elektrické energie

elektrocentrály, obnovitelné zdroje, fotovoltaika, bi-direktionální měniče se superkapacitory, palivové články.

  • Elektrické pohony a výkonová elektronika

elektrické stroje, spínané zdroje, pohony, měniče (zejména bi-direktionální se superkapacitory), EMC.

  • Grafické programovací prostředky pro automatizované systémy měření

vývoj měřicích pracovišť pro testování vojenských elektronických systémů.