Katedra elektrotechniky

Historie

Současná Katedra elektrotechniky (K217) vznikala postupným členěním a opětovným slučováním více odborných skupin a pracovišť kateder, tak jak se historicky utvářela škola do své současné podoby. Z hlediska historického vývoje je tak možno sledovat níže vymezené tři etapy vývoje katedry:

I. etapa v letech 1951 až 1962, zahrnující Katedru teoretické a obecné elektrotechniky (celoakademickou katedru CAK17 od roku 1951, K55 od roku 1953 a K355 od roku 1958), Katedru radioelektroniky (CAK ve školním roce 1951/52, K53 od roku 1952 do roku 1958), Katedru vojenských radiových stanic (CAK ve školním roce 1951/52, K52 od roku 1952 do roku 1958), Katedru linkové techniky (CAK ve školním roce 1951/52, K51 od roku 1952 s podílem na historii K217 do roku 1955), a konečně Katedru radiotechniky a vojenských radiových stanic (K352/353 od roku 1958).

II. etapa od roku 1962 do roku 1972, zahrnující Katedru teoretické elektrotechniky a radiotechniky (K338 od roku 1962, K301 od roku 1967), Katedru organizace spojení a přenosu informace (K150 od roku 1962 do roku 1967) a Katedru elektroniky, elektrických a elektronických měření (K302 od roku 1967).

III. etapa od roku 1972 až do současnosti, kdy historie katedry probíhala již v rámci jednoho celku: Katedry teoretické elektrotechniky, radiotechniky, elektrických a elektronických měření (CAK24 od roku 1972, CAK4 od roku 1981 do roku 1994), jejíž název se postupně zkracoval na „Katedra elektrotechniky a elektroniky“ až do současného „Katedra elektrotechniky“. Kódové označení katedry se pak v období transformace Vojenské Akademie na Univerzitu obrany změnilo ještě dvakrát, nejprve na K263 a pak na K217.

Podrobnosti k historii katedry je možno nalézt v publikaci

Ševčík, L., Veselý, L., Vlček, Č., Vymlátil, S. Katedra elektrotechniky a elektroniky. 45 let historie 1951-1996. Publikace Vojenské Akademie v Brně, Fakulty letectva a PVO, Brno 1996.