Katedra elektrotechniky

Výuka

Předměty zajišťované katedrou elektrotechniky:

studijní program MAGISTERSKÝ pětiletý prezenční

předmět garant poznámka
 
Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika
 
prof. Hájek  
Základy elektrotechniky prof. Biolek
Modelování a simulace prof. Biolek
Součástky elektrotechniky doc. Kyselák  
Číslicová technika a číslicové zpracování signálů prof. Hájek  
Elektronické obvody doc. Vávra  
Elektronické měření doc. Růžička

studijní program BAKALÁŘSKÝ prezenční

předmět garant poznámka
Základy elektrotechniky    
Technické měření prof. Hájek
Číslicová technika a elektronická měření prof. Hájek  
Elektronické obvody prof. Biolek  
Výkonová elektrotechnika doc. Bršlica

studijní program MAGISTERSKÝ navazující na bakalářský, prezenční

předmět garant poznámka
Elektronické obvody II prof. Biolek  
Návrh elektronických obvodů počítačem prof. Biolek