Katedra elektrotechniky

Pro studenty

Přístup k informacím pro konkrétní předměty

Další aktuální informace o předmětech a o běžící výuce jsou na stránkách učitelů. V současnosti jsou aktivní stránky těchto vyučujících:

Elektronické učební texty a software

Elektrické obvody, signály, systémy, počítačová simulace a řešení obvodů

 • BIOLEK, D. aj. Systémy, procesy a signály – sbírka příkladů. VUT Brno, 1996.
 • BIOLEK, D. Analogové elektronické obvody. 973kB. Laboratorní cvičení. Elektronické učební texty, 41 s., ÚMEL FEKT VUT Brno, 2003.
 • BIOLEK, D. Analogové elektronické obvody. 820kB. Laboratorní a počítačová cvičení. Elektronické učební texty, 54 s., ÚMEL FEKT VUT Brno, 2003.
 • BIOLEK, D. SNAP v. 2.6. 606kB. Stručný průvodce začínajícího uživatele. 40 s.
 • BIOLEK, D. Simulace v OrCadPSpice 10 na úrovni vstupních souborů. Sbírka příkladů. Elektronický učební text, 70 stran, ÚMEL FEKT VUT Brno, 2005.
 • BIOLEK, D. Simulace v OrCadPSpice 10 na úrovni schématického editoru. Sbírka příkladů. Elektronický učební text, 22 stran, ÚMEL FEKT VUT Brno, 2005.
 • BIOLEK, D. Modelování a simulace v mikroelektronice. Elektronické učební texty, 136 stran, ÚMEL FEKT VUT Brno, 2005.
 • KOLKA, Z. Analýza elektronických obvodů programem OrCad PSpice. 1MB. Elektronické učební texty, 78 s., ÚREL FEKT VUT Brno, 2004.
 • KOLKA, Z. OrCad Capture. 403kB. Výňatek z předchozího textu, obsahuje pouze popis schématického editoru.
 • KOLKA, Z. Krátký návod na OrCad PSpice. 306kB. Třístránkový „tahák“.
 • OrCAD Flow Tutorial. 781kB. Product Version 10.0. Cadence, February 2004. Výukové texty, v angličtině.
 • Výukový hypertext základů práce v SPICE, v angličtině.
 • ZEMAN, V. EAGLE. 1,4MB. Konstrukce elektronických zařízení. Počítačový návrh plošných spojů – cvičení. Elektronické učební texty, 29 s., ÚTKO FEI VUT Brno, 1999.
 • MANCINI, R. Op Amps for Everyone. 2MB. Texas Instruments, 2002. 464 s.

Teorie informace a kódování, teorie sdělování

 • BIOLEK, D. Datová komunikace. 584kB. Úvod do teorie informace a kódování. ÚTKO FEKT VUT Brno, 2002, 74 s.
 • BIOLEK, D. Teorie sdělování a přenosu dat. 304kB. Sbírka příkladů. ÚTKO FEKT VUT Brno, 2002, 10s.