Katedra informatiky a kybernetických operací

Výuka

Magisterský studijní program
Vojenské technologie – elektrotechnické

Název:Vojenské technologie – elektrotechnické
Typ programu:M
Forma studia:prezenční
Garant:prof. Ing. Dalibor BIOLEK, CSc.
Obor studijního programu:informační technologie
Udělovaný titul:Ing.
Délka studia:5 roků

Vyučované předměty:

Kybernetická bezpečnost28 hodin
Algoritmizace a programování28 hodin
Úvod do počítačových sítí28 hodin
Architektura výpočetních systémů a simulace84 hodin
Vývoj a správa IS – 3 semestry308 hodin
Integrované sítě – 3 semestry280 hodin
Bezpečnost KIS – 3 semestry196 hodin
Základy informatiky84 hodin
Informační technologie v ozbrojených silách56 hodin

Magisterský studijní program
Kybernetická bezpečnost

Název:Kybernetická bezpečnost
Typ programu:M
Forma studia:prezenční
Garant:pplk. doc. Ing. Petr FRANTIŠ, Ph.D.
Obor studijního programu:kybernetická bezpečnost
Udělovaný titul:Ing.
Délka studia:5 roků

Vyučované předměty:

Algoritmizace a programování90 hodin
Analýza informačních zdrojů – 6 semestrů300 hodin
Aplikované bezpečnostní technologie – 3 semestry210 hodin
Architektury výpočetních systémů90 hodin
Botnetové sítě60 hodin
Forenzní analýza90 hodin
Informatika – 5 semestrů450 hodin
Kryptografické algoritmy a protokoly90 hodin
Kybernetická bezpečnost – 4 semestry360 hodin
Penetrační testování60 hodin
Počítačové sítě a jejich bezpečnost – 4 semestry360 hodin
Vývoj a nasazení malware120 hodin

Bakalářský studijní program
Technologie pro obranu a bezpečnost

Název:Technologie pro obranu a bezpečnost
Typ programu:B
Forma studia:prezenční
Garant:prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc.
Obor studijního programu:komunikační a informační technologie
Udělovaný titul:Bc.
Délka studia:3 roky

Vyučované předměty:

Architektura výpočetních systémů60 hodin
Bezpečnost KIT82 hodin
Informační technologie60 hodin
Operační systémy – 2 semestry52 hodin
Počítačové sítě – 2 semestry108 hodin
Programování aplikací86 hodin
Projektování bezpečnostních systémů32 hodin
Vývoj a správa IS126 hodin

 

Navazující magisterský studijní program
Technologie pro obranu a bezpečnost

Název:Technologie pro obranu a bezpečnost
Typ programu:N
Forma studia:prezenční
Garant:prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc.
Obor studijního programu:komunikační a informační technologie
Udělovaný titul:Ing.
Délka studia:2 roky

Vyučované předměty:

Aplikované informační technologie48 hodin
Bezpečnost KIT – 2 semestry96 hodin
Bezpečnostní technologie ochrany KIS – 2 semestry72 hodin
Informační systémy – 2 semestry96 hodin
Operační systémy48 hodin
Počítačová grafika32 hodin
Počítačové sítě48 hodin
Programování WEB aplikací32 hodin
Vývoj aplikací – 2 semestry48 hodin