Katedra informatiky a kybernetických operací

Konference a semináře

Mezinárodní konference Distanční vzdělávání, simulace a komunikace

Web konference dlsc.unob.cz.

Mezinárodní konference Matematika, informační technologie a aplikované vědy

Web konference mitav.unob.cz.