Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace

Učebny a laboratoře

Učebny a laboratoře naší katedry se nachází převážně v areálu kasáren Černá pole, a to v budovách číslo 8, 5, 4 a 1, které jsou na mapě 1 areálu označeny body 1, 2, 3 a 4. V těchto prostorech je realizována veškerá výuka garantovaná naší katedrou. Jedno zařízení bylo z důvodu bezpečnosti umístěno ve specializované laboratoři Katedry zbraní a munice v kasárnách Šumavská, což je označeno na mapě 2 bodem 1.

 

Učebny

Katedra disponuje učebnami s kapacitou od 10 do 25 studentů. Všechny učebny jsou standardně vybaveny promítacím plátnem, dataprojektorem, keramickou tabulí a připojením k internetu. Převážná část učeben je umístěna na budovách 1, 4 a 5.
 
 

Laboratoře

Je zahájena výstavba moderních laboratoří, které budou situovány především v budově 4.

Anechoická (bezodrazová) komora je určena k automatickému, poloautomatickému či ručnímu měření charakteristik antén a anténních systémů až do kmitočtu 18 GHz. Je vybavena dálkově řízeným polohovacím zařízením, generátorem vysokofrekvenčního signálu, měřičem výkonu a sadou referenčních antén. Toto zařízení je určeno jak pro řešení dílčích částí vědeckých úkolů katedry, tak pro zabezpečení výuky a pro realizaci závěrečných prací studentů. 

Laboratoř výkonových elektromagnetických polí je určena k měření základních parametrů a charakteristik výkonových elektromagnetických generátorů, s cílem jejich aplikace do moderních elektromagnetických zbraní. Dále se zde dají provádět testy elektromagnetické kompatibility jednotlivých zařízení. V laboratoři v kasárnách Šumavská je dále umístěn prototyp elektromagnetického děla umožňující vystřelovat projektily, což je relativně nový typ zbraně.

Multiuživatelská laboratoř s elektronickým zabezpečovacím systémem. Tato laboratoř se skládá ze dvou částí. První částí je tzv. Polygon, který je situován v kasárnách Šumavská mapa 2 bod 2. Tato část je vybavena plotovým detekčním systémem, mikrovlnou a infračervenou závorou, otočnou kamerou a rozvaděčem, kde jsou umístěny řídící jednotky, signalizační zařízení a záložní napájecí systém. Druhou částí je samotná laboratoř, která se nachází v kasárnách Černá pole v budově č. 5. V laboratoři je na stěnách umístěno 8 panelů s různými typy detektorů, signalizačními zařízeními, ústřednou, přístupovými a docházkovými systémy, monitorem a ovládacími prvky pro kamerový systém a řídící jednotkou. Kamerový systém má k dispozici 4 kamery a rekordér. V laboratoři je dále umístěn osobní počítač od autorizované firmy se dvěma monitory, na kterém pracuje důležité obslužné programové vybavení celého systému. Polygon s touto částí spolupracuje. V laboratoři byla dále vytvořena tři identická pracoviště pro sestavování a testování jednotlivých částí elektronického zabezpečovacího systému. Kompletní laboratoř slouží pro získávání praktických dovedností studentů, pro provádění testů v jejich závěrečných pracích a pro řešení vědeckých úkolů katedry v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů.

Dílna

Pro realizaci klíčových vědeckých úkolů a závěrečných prací studentů v oboru bude zde vytvořena moderní linka pro výrobu, osazování, testování a čištění desek plošných spojů. Linka bude doplněna stroji pro obrábění různých druhů materiálů, potřebným nářadím a materiálem.