Katedra matematiky a fyziky

Předměty navazujícího magisterského studia

Matematika

Tématické celky předmětu MATEMATIKA 3A:

Dvojný a trojný integrál.
Základní pojmy vektorové analýzy, křivkový a plošný integrál.
Lineární algebra.
Řady funkcí.
Parciální diferenciální rovnice.

Tématické celky předmětu MATEMATIKA 3B:

Dvojný a trojný integrál.
Základní pojmy vektorové analýzy, křivkový a plošný integrál.
Funkce komplexní proměnné.
Integrální transformace.
Pravděpodobnost.

Tématické celky předmětu MATEMATIKA 4A:

Vybrané úlohy z numerické matematiky.
Náhodné procesy.

Tématické celky předmětu MATEMATIKA 4B:

Matematická statistika.
Numerické metody.

Fyzika

Tématické celky předmětu FYZIKA:

Zimní semestr:
                                                                                                 
Teorie fyzikálních polí.                                           
Kvantověmechanický popis mikročástic.                

Letní semestr:
                                                                                 
Statistická fyzika.                                                     
Elektronový obal, atomové jádro.                       
Fyzikální základy kondenzované fáze.                 
Téma vztahující se ke studovanému oboru:

– Zpracování experimentálních dat
– Fyzikální základy kvantových zesilovačů
– Nanotechnologie v optice
– Vlnová a kvantová optika
– Fyzikální základy jaderných zbraní
– Speciální a obecná teorie relativity
– Ochrana proti záření
– Fyzikální základy teoretické mechaniky
– Fyzikální studia materiálů