Katedra matematiky a fyziky

Věda

Výzkumná činnost katedry

Katedra spolupracuje s řadou odborných pracovišť, např. Matematickým ústavem a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, Ústavem jaderného výzkumu Řež, Univerzitou Drážďany, Kurčatovovým institutem v Moskvě, Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně, Žilinskou univerzitou, Univerzitou Vídeň.

V rámci této spolupráce se členové katedry podílejí na řešení grantů, výzkumných záměrů, projektů tuzemských i zahraničních zadavatelů (Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Grantová agentura AV ČR, Grantová agentura ČR, odborná komise EU, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu).