Katedra matematiky a fyziky

Struktura katedry - osobní stránky

Vedoucí katedry:   prof. RNDr. Šárka MAYEROVÁ, Ph.D. 

 

Zástupce vedoucí katedry:   PhDr. Pavlína RAČKOVÁ, Ph.D.

 

•   Skupina matematické analýzy:

Vedoucí skupiny:   PhDr. Pavlína RAČKOVÁ, Ph.D.

 

•   Skupina matematického modelování: 

Vedoucí skupiny:   Mgr. Jan JEKL, Ph.D.