Katedra matematiky a fyziky

Předměty doktorského studia

Přednášené partie v doktorandském studiu jsou vybírány po dohodě se školiteli doktorandů. Bývají to zpravidla některé partie z následujících disciplín:

Matematika

Nabídka předmětů doktorského studia
pro studijní program Vojenská technika – elektrotechnická:

Algebraické struktury.
Číselné a funkcionální řady.
Diferenciální geometrie.
Diferenciální a integrální počet funkcí jedné a více proměnných.
Funkce komplexní proměnné.
Funkcionální analýza.
Integrální transformace.
Lineární algebra.
Lineární programování.
Matematické programování.
Náhodné procesy.
Numerické metody.
Obyčejné a parciální diferenciální rovnice.
Pravděpodobnost a matematická statistika.
Teorie grafů.
Teorie her.
Vektorová analýza.
Základy matematické logiky.

Fyzika

Souhrn vybraných témat pro doktorské studium:

Aplikovaná fyzika.
Teoretická mechanika.
Fyzika materiálů.
Experiment a technická měření.
Fyzikální základy koherentních optických procesorů.
Fyzikální základy tvorby a zpracování signálů s rozprostřeným spektrem.
Obecné vlastnosti fyzikálních polí.
Fyzikální pole z hlediska teorie relativity.
Vybrané kapitoly z optiky 1.
Vybrané kapitoly z optiky 2.
Atmosferická optika.
Základy kvantové mechaniky.
Jaderná fyzika.
Ochrana proti záření.
Kmity a vlny.
Nanotechnologie v optice.
Fyzika pevných látek.
Statistické zpracování experimentálních dat.
Vedení tepla.
Kvantové zesilovače.
Fyzikální základy vakuové techniky.
Fyzikální principy vybraných zkušebních metod a technologií.