Katedra ženijních technologií

Věda

Sledování trendů technického rozvoje ženijního vojska je jedním ze základních pilířů výzkumných a vývojových aktivit na Katedře ženijních technologií. Ty jsou publikovány ve vědeckých příspěvcích na konferencích, ve výzkumných zprávách a v grantových projektech.

Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s 15. ženijním plukem, VOP Nový Jičín, Vojenským výzkumným ústavem, s. p. Brno, Ministerstvem dopravy – odborem bezpečnostním, Správou státních hmotných rezerv České republiky, VUT Brno, ČVUT Praha, Žilinskou univerzitou v Žilině a s National University of Public Service in Budapest.

 

Laboratoř Reach-Back

Za účasti top managementu školy a fakult byl slavnostně zahájen provoz Laboratoře Reach-Back. Laboratoř Reach-Back je společným dílem a projektem Katedry ženijních technologií a Katedry řízení zabezpečení boje.

Zaměřena je na poskytování technických informací specialistům ženijního vojska a jejím hlavním prvkem je Informační portál ženijního vojska, který v ní běží zatím ve zkušebním (ale úspěšném) provozu. Jeden z hlavních podsystémů portálu – Reach-Back byl úspěšně testován během několika štábních cvičení VGHMÚř (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad) v Dobrušce při konzultacích pro mise KFOR a ISAF.

​Navrhování a testování ochranných staveb

​Předmětem výzkumu je navrhování a testování ochranných staveb použitelných jak pro vojenské, tak i civilní účely. Navrhování staveb je zaměřeno na hledání vhodného materiálu pro nosnou konstrukci ochranné stavby ve spolupráci s ČVUT a Vojenským výzkumným ústavem, s. p. Brno.

V současnosti směřuje vývoj materiálového modelu k cementovému kompozitu vyztuženému drátky. Testování materiálu a konstrukcí probíhá ve vojenských výcvikových prostorech v těsné spolupráci s jednotkami ženijního vojska AČR.

Projekt specifického výzkumu „Zlepšení schopnosti čelit krizovým situacím“ ​

Projekt „Zlepšení schopnosti čelit krizovým situacím“ v rámci specifického výzkumu Katedry ženijních technologií navazuje na úkoly řešené v předchozích letech.

Tento projekt koresponduje s vybranými tematickými směry (prioritami) obraného VaV, uvedenými v Koncepci obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015. Projekt byl rozdělen do dvou dílčích úkolů Reach-Back laboratoř a Výstavba základen AČR v zahraničních misích, které byly řešeny nezávisle na sobě.

Těžký logistický most dle požadavků ČSN a STANAG NATO

Tento grantový projekt MD ČR č. 1F44L/079/030 byl veden firmou NOVING s.r.o. a katedra na něm participovala v oblasti 3D modelování a přípravy projekčních dat.

Projekt byl zaměřen na analýzu a výzkum pro následný vývoj těžkého logistického mostu splňujícího požadavky EN, ČSN a STANAG, se zajištěním kompatibility v rámci NATO. Výsledkem je projektová dokumentace Těžkého logistického mostu se zatěžovací třídou MLC90/120.

Posouzení a návrh úprav mostní konstrukce TMS podle standardů NATO

Projekt 1F44L/078/030 s názvem Posouzení a návrh úprav mostní konstrukce TMS podle standardů NATO se zabýval především certifikací všech používaných konstrukčních uspořádání a běžných rozpětí pro vojenské zatěžovací třídy MLC podle STANAG 2021.

Celkem bylo certifikováno 21 různých konstrukčních uspořádání mostů v rozpětí od 15 do 54 m.