Katedra ženijních technologií

Výuka

Katedra ženijních technologií zajišťuje výuku studentů ve studijní specializaci „Ženijní konstrukce“ v pětiletém studijním programu „Vojenské technologie – strojní“, dosažený titul „inženýr“ (Ing.).

Mezi oborové a důležité předměty této specializace patří:

  • vojenská infrastruktura,
  • bojová ženijní podpora,
  • všeobecná ženijní podpora,
  • teorie a diagnostika konstrukcí,
  • ženijní technika.

Pro absolventy magisterského studia je určen čtyřletý doktorský studijní program „Vojenské technologie – strojní“, vojenský i civilní, dosažený titul „doktor“ (Ph.D.).

Kompletní informace k přijímacímu řízení na Fakultu vojenských technologií Univerzity obrany se nachází zde (přijímací zkouška, elektronická přihláška, důležité termíny).