Opatření děkana

Opatření děkana FVT č. 1/2019: Podrobnosti k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem