Vnitřní předpisy

Statut FVT

Jednací řád Akademického senátu FVT

Volební řád Akademického senátu FVT

Jednací řád Vědecké rady fakulty

Disciplinární řád pro studenty FVT