Zprávy o výsledcích přijímacího řízení u FVT

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení FVT v roce 2022