Akademický senát fakulty

Seznam členů Akademického senátu Fakulty vojenských technologií

Volební obvod akademických pracovníků FVT 

PracovištěHodnost, jméno, příjmení Funkce v AS
K-215PhDr. Pavlína Račková, Ph.D.předsedkyně
K-201pplk. Ing. Luděk Jedlička, Ph.D. 
K-202mjr. Ing. Zdeněk Krobot, Ph.D. 
K-203mjr. Ing. Martin Benda, Ph.D. 
K-205doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. 
K-206pplk. Ing. Adolf Jílek, Ph.D. 
K-207mjr. Ing. René Križan, Ph.D.2. místopředseda
K-208pplk. Ing. Josef Časar, Ph.D.1. místopředseda
K-209Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. 
K-210Ing. František Hudec, CSc. 
K-211mjr. Ing. Dana Křišťálová, Ph.D. 
K-216pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. 
K-217Ing. Zdeněk Kohl, CSc. 

  Volební obvod studentů FVT

Volební okrsekHodnost, jméno, příjmení 
1. ročník voj. Mgr.neobsazeno 
2. ročník voj. Mgr.des. Daniel Šimek 
3. ročník voj. Mgr.čet. Sabina Hollmannová 
4. ročník voj. Mgr.rtn. Ondřej Severa 
5. ročník voj. Mgr.rtm. Šimon Straka 
Všechny ročníky civ. studia ve všech formáchneobsazeno 
Všechny ročníky DSPkpt. Ing. Adam Švásta 
 

Tajemník AS FVT:

Ing. Otakar Petříček, Ph.D. (děkanát FVT)

Plánovaná zasedání AS FVT v roce 2023

18. ledna (zrušeno), 15. února (zrušeno), 15. března (zrušeno), 12. dubna, 10. května, 21. června, 19. července (zrušeno), 2o. září, 18. října, 21. listopadu, 13. prosince.

Zasedání jsou plánovaná od 14:00 hodin na UO, Kounicova 65, Síň vědecké rady (K65/SVR), nebude-li upřesněno jinak.

Vyhlášení volby kandidáta na děkana FVT UO

Akademický senát Fakulty vojenských technologií přijal  usnesení o vyhlášení volby kandidáta na děkana FVT. Volba se bude konat na mimořádném zasedání AS FVT dne 26. 10. 2023 od 09:00 hod. v hlavním sále klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno. Návrhy kandidátů na děkana FVT je možné podávat do 6. 10. 2023 do 24.00 hod. za podmínek, uvedených v plném znění v dokumentu Vyhlášení volby kandidáta na děkana FVT.

Zápisy ze zasedání AS FVT

Zápisy ze zasedání AS FVT  jsou přístupné na Intranetu UO po přihlášení.