Akademický senát fakulty

Seznam členů Akademického senátu Fakulty vojenských technologií

Volební obvod akademických pracovníků FVT 

PracovištěHodnost, jméno, příjmení Funkce v AS
K-215PhDr. Pavlína Račková, Ph.D.předsedkyně
K-201Ing. Luděk Jedlička, Ph.D. 
K-202mjr. Ing. Zdeněk Krobot, Ph.D. 
K-203mjr. Ing. Martin Benda, Ph.D. 
K-205doc. Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. 
K-206pplk. Ing. Adolf Jílek, Ph.D. 
K-207pplk. Ing. René Križan, Ph.D.2. místopředseda
K-208pplk. Ing. Josef Časar, Ph.D.1. místopředseda
K-209Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. 
K-210Ing. František Hudec, CSc. 
K-211mjr. Ing. Dana Křišťálová, Ph.D. 
K-216pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D., FEng. 
K-217Ing. Zdeněk Kohl, CSc. 

  Volební obvod studentů FVT

Volební okrsekHodnost, jméno, příjmení 
1. ročník voj. Mgr.svob. Jan Papp 
2. ročník voj. Mgr.  
3. ročník voj. Mgr.čet. Sabina Hollmannová 
4. ročník voj. Mgr.rtn. Ondřej Severa 
5. ročník voj. Mgr.  
Všechny ročníky civ. studia ve všech formáchneobsazeno 
Všechny ročníky DSPmjr. Ing. Adam Švásta 
 

Tajemník AS FVT:

Ing. Otakar Petříček, Ph.D. (děkanát FVT)

Plánovaná zasedání AS FVT v roce 2024

25. ledna, 28. února, 20. března*, 24. dubna, 22. května (zrušeno)*, 19. června*, 18. září, 23. října*, 20. listopadu*, 18. prosince.

Zasedání jsou plánovaná od 14:00 hodin na UO, Kounicova 65, Síň vědecké rady  nebo Síň tradic*, nebude-li upřesněno jinak.

Zápisy ze zasedání AS FVT

Zápisy ze zasedání AS FVT  jsou přístupné na Intranetu UO po přihlášení.