Děkan

plk. gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Vlastimil Neumann se narodil 26. dubna 1980 v Rýmařově. Maturoval v roce 1998 na SPŠ v Bruntále v oboru Dopravní a manipulační technika. V letech 1998 – 2003 studoval na Vojenské akademii v Brně magisterský studijní obor Dopravní a manipulační technika –  terénní pásová vozidla. Studium zakončil získáním titulu Ing. V letech 2003 – 2006 studoval na Univerzitě obrany prezenční formu doktorského studijního programu Vojenská technika, zbraně a munice. V roce 2006 toto studium úspěšně ukončil obhajobou disertační práce zaměřené na vnitřní zatížení planetových převodovek a získal akademický titul „doktor“.

Vojenskou praxi absolvoval u 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. V letech 2006 – 2007 na funkci velitele čety logistické podpory, v letech 2007 – 2010 na funkci náčelníka skupiny logistických informačních systémů, vojenské dopravy a zabezpečení služeb – zástupce náčelníka logistiky a v roce 2010 na funkci náčelníka oddělení logistiky. V roce 2009 se zúčastnil zahraniční operace KAIA and CT ISAF v Afghánistánu na funkci starší důstojník pracoviště logistických informačních systémů.

V roce 2011 nastoupil na funkci odborného asistenta na Katedře bojových a speciálních vozidel Univerzity obrany. V letech 2013 – 2014 absolvoval na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany Kurz pro vyšší důstojníky – Řízení obrany státu se zaměřením na vojenské umění, obranné plánování, bezpečnostní a obrannou politiku. Od roku 2013 je národním zástupcem NATO AC/225 LCG LE – Main group a od roku 2015 je národním zástupcem AVT-248 Next Generation NATO Reference Mobility Model.

Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku v oblasti konstrukce bojových a speciálních vozidel. Ve své vědecké práci se zabývá zejména problémy v oblasti pohybu vozidel s využitím metod matematického modelování a simulací.

Od 1. ledna 2020 zastává funkci děkana Fakulty vojenských technologií. 

Kontakt