Ediční komise

Předseda:pplk. doc. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D.PdSPČ
Místopředseda:pplk. doc. Ing. Jiří ŠTOLLER, Ph.D.PdVČ
Členové:o.z. prof. Ing. Karel HÁJEK, CSc.K-217
 o.z. Ing. Milan JIRSA, Ph.D.K-209
 o.z. prof. Ing. Pavel KONEČNÝ, CSc.K-201
 o.z. doc. RNDr. Jaromír KUBEN, CSc.K-215
 o.z. doc. Ing. Marian RYBANSKÝ, CSc.K-210
 mjr. Ing. Jan SOBOTKA, Ph.D.K-203
Tajemník:o.z. Michaela FORALOVÁ

děkanát FVT