Oborová rada DSPr. Vojenské technologie

Předseda:doc. Ing. Libor DRAŽAN, CSc.K-207
Místopředseda:prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.K-215
   
Dopravní stroje a zařízení:  
Předseda:prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc. dr. h. c.K-202
Místopředseda:pplk. prof. Ing. Jan FURCH, Ph.D.K-202
Členové:prof. Ing. Štefan ČORŇÁK, Dr.K-202
 doc. Ing. Pavel NOVOTNÝ, Ph.D. 
 doc. Ing. Jiří ČUPERA, Ph.D. 
   
Elektronické systémy a zařízení:  
Předseda:prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.K-206
Místopředseda:prof. Ing. Jaroslav ČECHÁK, Ph.D.URC Systems, spol. s r.o.
Členové:prof. Ing. Dalibor BIOLEK, CSc.K-217
 prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc. 
 doc. dr. Ing. Tomáš GOTTHANSVUT Brno
   
Komunikační a informační systémy:  
Předseda:prof. Ing. Ladislav BUŘITA, CSc.K-209
Místopředseda:doc. Ing. Václav NERUD, CSc. 
Členové:prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. 
 doc. Ing. Martin KYSELÁK, CSc.K-217
   
   
Letecká a raketová technika:  
Předseda:prof. Ing. Pavel KONEČNÝ, CSc.K-201
Místopředseda:doc. Ing. Dalibor ROZEHNAL, Ph.D.K-205
Členové:doc. Ing. Zdeněk PÁTEK, CSc.VZLU Praha
 doc. Ing. Ladislav LEHKÝ, CSc. 
 doc. Ing. Vladimír SMRŽ, Ph.D.K-205
   
Materiálové a technologické inženýrství:  
Předseda:mjr. prof. Ing. Zdeněk POKORNÝ, Ph.D.K-216
Místopředseda:doc. Ing. Emil SVOBODA, CSc.K-216
Členové:prof. Ing. Vojtěch HRUBÝ, CSc., dr. h. c.K-216
 doc. Ing. Josef SEDLÁK, Ph.D.VUT Brno
 doc. Ing. Stanislav ROLC, CSc. 
   
Technická kybernetika a mechatronika:  
Předseda:prof. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEKK-209
Místopředseda:doc. Ing. Miroslav KRÁTKÝ, Ph.D.K-208
Členové:doc. Ing Petr MARCOŇ, Ph.D.VUT Brno
 doc. Ing. Vladimír VRÁB, CSc.CSTT
 Ing. Vlastimil ŠLOUF, Ph.D. 
   
Vojenská geografie a meteorologie:  
Předseda:prof. Ing. Václav TALHOFER, CSc.K-209
Místopředseda:doc. Ing. Vlastimil KRATOCHVÍL, CSc.K-210
Členové:doc. Mgr. Kamil LÁSKA, Ph.D.GÚ PřF MU
 prof. RNDr. Petr DOBROVOLNÝ, CSc.GÚ PřF MU
 Ing. František HUDEC, CSc.K-210
   
Vojenské stavby:  
Předseda:doc. Ing. Pavel MAŇAS, Ph.D.K-203
Členové:prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.FBI, ŽU v Žilině
 pplk. doc. Ing. Jíří ŠTOLLER, Ph.D.K-203
 doc. Ing. Josef FLÁDR, Ph.D.FaST, ČVUT
   
Zbraně a munice:  
Předseda:prof. Ing. Jiří BALLA, CSc.K-201
Místopředseda:prof. Ing. Martin MACKO, CSc.K-201
Členové:prof. Ing. Vojtěch HRUBÝ, CSc., dr. h. c.K-216
 doc. Ing. Teodor BALÁŽ, CSc.K-201
 Ing. Milan LAUBER, Ph.D.