Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

plk. gšt. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.

Martin Hubáček

Kontakt