Proděkan pro vědeckou činnost

pplk. doc. Ing. Jiří Štoller, Ph.D.

Jiří Štoller

Kontakt