Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.

Jan Farlík

Kontakt
  • Adresa:Kounicova 65, Brno
  • Telefon973 442 511