Rady studijních programů

Rada studijního programu Vojenské technologie

Rada studijního programu Vojenské technologie – strojní

Rada studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické

Rada studijního programu Kybernetická bezpečnost

Rada studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost

Rada studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní

Rada studijního programu Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Rada studijního programu Letecké a radiotechnické obranné technologie

Rada studijního programu Vojenská geografie a meteorologie

Rada studijního programu Vojenský letový provoz